e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 2(7) Dekabr 2021

Din sosiologiyası

Qloballaşma prosesi və din: qarşılıqlı münasibətlər kontekstində

Asəf Qənbərov

7-18

Təfsir

Oruc ayələrinin işari təfsirixülasə

Murad Ağayev

35-54

Hədis

Əhməd həşimzadənin “Təfsirul-Quranil-Əzim” adlı təfsirində qeyd olunan hədislərin səhhət baxımından təhlili

Röya Kazımova

83-116

İslam məzhəbləri tarixi

Tarixlə əfsanə arasında həşişilik (həşşaşilik)

Aqil Şirinov

157-174

Fəlsəfə

Azərbaycan türk fəlsəfə tarixinin qaynaqları, təşəkkülü və inkişafı

Faiq Ələkbərli

175-210

Elm və din münasibətlərində dörd nəzəriyyə

Eminağa Məmmədov, Ələddin Məlikov

211-254

Postkonflikt dövrünün reallıqları: əbədi sülh probleminə fəlsəfi baxış

Şölət Zeynalov

255-270

Badiuda teologiya və farabinin peyğəmbərlik anlayışı

Xəyyam Cəlilzadə

271-288

İslam hüququ

M.K.Bakuvinin “Kəşfül-Həqayiq” təfsirində zinakarla evliliyə dair verdiyi hökm və “ən-Nur” surəsinin 3-cü ayəsinin fiqhi təhlili

Hilal Ağamoğlanov

289-316

Kəlam

Mehdilik fikrini qəbul etməyənlər və onların iddiaları

Şamo Kazımov

55-82

Qiraət və təcvid

Əlyazma poetik təcvid traktatı nümunəsi (Tənqidi araşdırmanın transkripsiyası və nəşri)

Yusuf Alemdar

317-348

Resenziya

Sekulyarlaşma nəzəriyyəsi və onun müasirliklə qarşılıqlı əlaqəsi

Elnarə Orucova

19-34

Multikulturalizm

Qlobal problemlər və İslam mədəniyyətinin birgəyaşayış təcrübəsi

Məmmədəli Babaşlı

349-384

Xalq poeziyasında harmoniya kateqoriyasına islami baxış

Fəxrəddin Quliyev

385-398

Tarix

20-ci əsrin əvvəlində şimali qafqazın şafei-əşəri-xalidiyyə mühitində Ərəb dilindən Qumuqcaya bir məqtəl tərcüməsi: “Nurul-eyn” və “Hüseyinni kitabının” müqayisəli təhlilinə dair

Elnurə Əzizova

117-140

XIV-XVI əsrlərdə Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin təkamülü: Səfəvilər dövlətinin şiəlik ideologiyası

Ceyhun Məmmədov

141-156