e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Rəyçilərin qiymətləndirməsi

Rəyçilər tərəfindən dəyərləndirmə obyektiv şəkildə aparılmalıdır. 
Rəyçilər məqalələri dəyərləndirərkən dil və üslub baxımından müəllifi təhqir edəcək, şərəf və ləyaqətini alçaldacaq ifadələrə yer verməməlidir.
Rəyçilər göndərilən məqalələrlə bağlı bütün məlumatların məqalə dərc olunana qədər gizli saxlanılmasını təmin etməlidirlər.
Rəyçilər dəyərləndirdikləri məqalədə plagiat və ya köçürmə müəyyən edərlərsə, bu barədə baş redaktora  və ya redaktora məlumat verməlidirlər.
Məqaləni dəyərləndirməyə başlamazdan əvvəl  rəyçi əgər bunu müəyyən olunmuş vaxtda yekunlaşdırıb təqdim edə bilməyəcəksə, əvvəlcədən bu barədə baş redaktora və ya redaktora məlumat verməlidir. 
Rəyçi hər hansı bir məqaləni dəyərləndirməyə qəbul edərkən elmi jurnalın saytında yerləşdirilən (link) “Dəyərləndirmə və qiymətləndirmə blankı”nda qeyd olunanlara uyğun qiymətləndirmə aparmalı və qeydlərini orada da yazmalıdır. Eyni zamanda, rəyçi məqalənin üzərində fərqli rənglərdə qeydlərini göstərə bilər.