e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Redaksiya heyəti

Məsləhətçi

i.f.d., dos. Aqil Şirinov

https://orcid.org/0000-0001-6835-8429

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Agil-Shirinov

[email protected]

 

Baş redaktor

f.f.d., dos. Mirniyaz Mürsəlov

https://orcid.org/0000-0002-3682-9510

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Mirniyaz-Mursalov

[email protected]

 

Redaktor

Elnarə Ağaoğlu

https://orcid.org/0009-0006-8082-7818

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Mətbuatla iş üzrə aparıcı mütəxəssis / Azərbaycan

https://ait.edu.az/az/struktur/m-tbuat-sob-si/

[email protected]

 

Redaksiya heyəti

 

Prof. İlham Məmmədzadə

https://orcid.org/0009-0009-5543-3624

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Ilham-Mammadzada-2

[email protected]

 

Prof. Saffet Köse

https://orcid.org/0000-0002-8915-2347

İzmir Katib Çelebi Universiteti, İslam Elmləri fakültəsi / Türkiyə

https://dergipark.org.tr/en/pub/@skose

[email protected]

 

Prof. Nəbi Mehdiyev

https://orcid.org/0000-0002-5986-2401

Trakya Universiteti, Humanitar və Sosial Elmlər bölməsi / Türkiyə

 https://personel.trakya.edu.tr/nebimehdiyev/

 [email protected]

 

Prof. Zekeriya Güler

https://orcid.org/0000-0002-8759-6817

İstanbul 29 Mayıs Universiteti, İlahiyyat fakültəsi / Türkiyə

https://dergipark.org.tr/tr/pub/@zguler

[email protected]

 

Prof. Abdullah Kahraman

https://orcid.org/0000-0001-9701-4000

Marmara Universiteti, İlahiyyat fakültəsi / Türkiyə

https://avesis.marmara.edu.tr/abdullah.kahraman

[email protected]

 

Prof. Mustafa Altundağ

https://orcid.org/0000-0001-7341-339X

Fatih Sultan Mehmet Vəqf Universiteti, İslam elmləri fakültəsi / Türkiyə

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

[email protected]

 

Prof. Muammer Erbaş

https://orcid.org/0000-0003-3811-4348

Dokuz Eylül Universiteti, İlahiyyat fakültəsi / Türkiyə

https://dergipark.org.tr/tr/pub/@muammererbas

[email protected]

  

Prof. Osman Bin Bakar

https://orcid.org/0000-0002-3112-0799

Malaziya Beynəlxalq İslam Universiteti, İslam Düşüncəsi və Sivilizasiyası İnstitutu / Malaziya

https://www.iium.edu.my/directory/show/8757

[email protected]

 

ped.f.d., dos. Olqa Pavlova

https://orcid.org/0000-0001-9702-1550

Moskva Dövlət Psixoloji-Pedaqoji Universiteti, Sosial psixologiya fakültəsi / Rusiya

https://www.researchgate.net/profile/Olga-Pavlova-6

[email protected]

 

fil.f.d. Səyyad Salahlı

https://orcid.org/0009-0009-5254-4564  

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi / Azərbaycan https://scara.gov.az/az/haqqimizda/struktur/rehberlik/seyyad-adil-oglu-salahli

[email protected]

 

i.f.d., dos. Bəhram Həsənov

https://orcid.org/0000-0002-0717-173X   

Bayburt Universiteti, İlahiyyat fakültəsi / Türkiyə

https://bayburt.edu.tr/tr/behram-hasanov

[email protected]

 

i.f.d., dos. Aqil Şirinov

https://orcid.org/0000-0001-6835-8429

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Agil-Shirinov

[email protected]

 

i.f.d., dos. Mübariz Camalov

https://orcid.org/0009-0005-6222-2527

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Mubariz-Camalov-2

[email protected]

 

f.f.d., dos. Mirniyaz Mürsəlov

https://orcid.org/0000-0002-3682-9510

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Mirniyaz-Mursalov

[email protected]

 

i.f.d., dos. Elnurə Əzizova

https://orcid.org/0000-0002-2505-1299

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Elnura-Azizova-3

[email protected]

 

f.f.d., dos. Anar Qafarov

https://orcid.org/0000-0002-3113-1287

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Anar-Gafarov

[email protected]

 

f.f.d., dos. Əhməd Niyazov

https://orcid.org/0000-0002-9886-8785

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Ahmet-Niyazov/savedlist

[email protected]

 

f.f.d., dos. İlkin Əlimuradov

https://orcid.org/0000-0002-5051-2528

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Ilkin-Alimuradov

[email protected]

 

s.f.d., dos. Asəf Qənbərov

https://orcid.org/0000-0002-6082-6029

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Asaf-Ganbarov

[email protected]

 

i.f.d., dos. Namiq Abuzərov

https://orcid.org/0009-0009-0278-9379

Azərbaycan İlahiyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Namig-Abuzarov

[email protected]

 

f.f.d., dos. Elvüsal Məmmədov

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0000-7015-6535

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Elvusal-Mammedov

[email protected]

 

f.f.d., dos. Ələddin Məlikov

https://orcid.org/0000-0001-5830-6764

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Aladdin-Malikov

[email protected]

 

i.f.d., dos. Məmmədəli Babaşlı

https://orcid.org/0000-0001-5594-0997

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Mammadali-Babashli

[email protected]

 

i.f.d., dos. Aslan Həbibov

https://orcid.org/0000-0002-3016-3324

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Aslan-Habibov

[email protected]

 

t.f.d., dos. Rəşad Mustafa

https://orcid.org/0000-0002-8013-2067

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Rashad-Mustafa-2

[email protected]

 

f.f.d. Abdullah Demir

https://orcid.org/0000-0001-7825-6573

Ankara Yıldırım Beyazit Universiteti, İlahiyyat fakültəsi / Türkiyə

https://aybu.academia.edu/AbdullahDemir

[email protected]

 

i.f.d. Ceyhun Məmmədov

https://orcid.org/0000-0002-7336-7909

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Ceyhun-Mmmdov

[email protected]

 

f.f.d. İbrahim Quliyev

https://orcid.org/0000-0001-9789-3148 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim-Quliyev

[email protected]

 

f.f.d. Kövsər Tağıyev

https://orcid.org/0000-0002-0541-7118

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Kovsar-Taghiyev

[email protected]

 

i.f.d. Ülkər Abuzərova

https://orcid.org/0009-0002-5316-0772

Azərbaycan İlahiyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Ulkar-Abuzarova

[email protected]

 

f.f.d. Faiq Əhmədzadə

https://orcid.org/0000-0003-4921-2517

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Faig-Ahmedzade

[email protected]

 

f.f.d. İradə Tağıyeva

https://orcid.org/0009-0002-0115-2017

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Irada-Taghiyeva

[email protected]

 

f.f.d. Qafqaz Abdurahmanov

https://orcid.org/0000-0003-3138-2796

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi /Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Gafgaz-Abdurahmanov

[email protected]

 

s.f.d. Daşdəmir Mahmandarov

https://orcid.org/0000-0002-9604-4766

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Dashdamir-Mahmandarov

[email protected]

 

f.f.d. Aliyə Mürsəlova

https://orcid.org/0000-0001-7806-8353

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Aliya-Mursalova 

[email protected]

 

s.f.d. Elnur Əzimli

https://orcid.org/0000-0002-9447-2900

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Elnur-Azimli

[email protected]

 

f.f.d. Əmir Kahayev

https://orcid.org/0000-0002-1162-3735

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Amir-Kahayev

[email protected]

 

 

Ədəbi redaktorlar

Azərbaycan dili üzrə 

Rəna Həsrətova

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Redaktor / Azərbaycan

[email protected]

 

İngilis dili üzrə

Leyla Salayeva

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Tədris şöbəsinin müdiri / Azərbaycan

https://ait.edu.az/az/struktur/t-dris-sob-si/

[email protected]

 

Rus dili üzrə

f.f.d. Aliyə Mürsəlova

https://orcid.org/0000-0001-7806-8353

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Aliya-Mursalova 

[email protected]

 

Türk dili üzrə

s.f.d. Daşdəmir Mahmandarov

https://orcid.org/0000-0002-9604-4766

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Dashdamir-Mahmandarov

[email protected]

 

Ərəb dili üzrə

f.f.d., dos. İlkin Əlimuradov

https://orcid.org/0000-0002-5051-2528

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İlahiyyat fakültəsi / Azərbaycan

https://www.researchgate.net/profile/Ilkin-Alimuradov 

[email protected]

 

Korrektor

Elnarə Ağaoğlu

https://orcid.org/0009-0006-8082-7818

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Mətbuatla iş üzrə aparıcı mütəxəssis / Azərbaycan

https://ait.edu.az/az/struktur/m-tbuat-sob-si/

[email protected]