e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Müəlliflik hüququ

Müəllifin Müəllif Hüququ
Müəlliflər məqalədəki müəllif hüquqlarını özündə saxlayırlar. Müəlliflərdən xahişimiz yalnız CC BY-NC lisenziyası əsasında nəşri qəbul etməkdir. Jurnalımızda dərc olunan bütün məqalələr (tədqiqatı kimin maliyyələşdirməsindən asılı olmayaraq) açıq giriş kimi dərc olunur və CC BY-NC açıq giriş lisenziyası şərtlərinə uyğun olaraq təkrar istifadəyə icazə verilir.
Müəlliflər jurnalda dərc olunan əsərlərinin müəllif hüquqlarına sahibdirlər və işləri Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) əsasında lisenziyalaşdırılıb. CC BY-NC 4.0 lisenziyası işin kommersiya istifadəsi istisna olmaqla istənilən ölçüdə və formatda paylaşılmasına, surətinin çıxarılmasına, çoxaldılmasına və uyğun atributla yenidən redaktə edilməsi, dəyişdirilməsi və orijinal əsər əsasında qurulması daxil olmaqla uyğunlaşdırılmasına icazə verir.
Müəlliflər əsərlərini jurnalımızın onlayn sisteminə yükləyərkən aşağıda qeyd olunan Müəllif Hüququ Müqaviləsi ilə tanış olur, işlərini qəbul edir və jurnal sisteminə yükləyirlər.
• Təqdim olunan məqalə müəllif(lər)in orijinal işidir və onlar plagiat etmir,
• Bütün müəlliflər bu tədqiqatda fərdi olaraq iştirak etmişlər və bu tədqiqat üçün hər cür məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmüşlər,
• Bütün müəlliflər təqdim olunmuş məqalənin son variantını görmüş və təsdiq etmişlər,
• Məqalə başqa yerdə dərc edilməmişdir və ya dərc üçün təqdim edilməmişdir,
• Məqalədəki mətnin, rəqəmlərin və sənədlərin başqa şəxslərin müəlliflik hüquqlarını pozmadığını qəbul edir və öhdəsinə götürürlər.
• Müəlliflər bu jurnala məqaləni dərc etmək və özünü orijinal naşir kimi tanıtmaq üçün icazə verirlər.
• Müəlliflər orijinal müəlliflər və sitat təfərrüatları müəyyən olunduğu müddətdə hər hansı üçüncü tərəfə məqalədən sərbəst istifadə etmək hüququ verir.
• Bu lisenziyada heç nə müəllifin əsərinin bütövlüyünü və mülkiyyət hüququnu qorumaq hüququnu pozmur və ya məhdudlaşdırmır.
• Məqalə ilə bağlı bütün kommersiya hüquqları müəlliflərə məxsusdur.
 
Açıq Giriş Başlama Tarixi: 2018 (İlk buraxılışdan)

Arxivləşdirmə və Məlumatların Paylanması
Redaktor dərc edilmiş materialın təhlükəsiz arxivləşdirilməsini təmin edir. Jurnalda dərc olunan məqalələr müəllif(lər) tərəfindən heç bir tədbir görülmədən açıq giriş əsasında elektron arxivə göndərilir və tam istifadəyə verilir. Müəllif və ya maliyyəçi müəllifin qəbul etdiyi məqalənin surətini öz arxiv saytına yükləyə bilər. Kommersiya istifadəsi üçün icazə almaq siyasətimiz tətbiq olunur.
Jurnalımız; CC-BY-NC Creative Commons lisenziyası altında bütün məqalələrinin açıq çıxışını saxlamağı və tam mətn məzmununu arxiv platformalarında saxlamağı öhdəsinə götürür.

Arxiv Siyasəti: LOCKSS - CLOCKSS
Dərc olunmuş məqalələr rəqəmsal olaraq LOCKSS və CLOCKSS formatında arxivləşdirilir. Bundan əlavə, dərc edilmiş məqalələr müəllif tərəfindən işlədiyi universitetin təşkilat arxivində, mövzu ilə bağlı arxivdə və ya embarqo müddəti olmadan hər hansı digər arxivdə istifadə edilə bilər. Beləliklə, hər kəs bu nəşrə dərhal, pulsuz daxil ola bilər.