e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 1(6) İyun 2021

Din sosiologiyası

İbn xəldunun əsəbiyyət nəzəriyyəsi və müasir dövrdəki təzahürləri

Elnur Əzindi

7-27

İntolerantlıq və onun təzahür formaları: etnofobiya, miqranofobiya, ayrı-seçkilik, millətçilik

Gülçin Mehdiyeva

29-43

Təfsir

Quran təfsirində ədəbi metodun prinsip və qaydaları (Əmin əl-Xulinin timsalında)

Qafqaz Abdurrahmanov

45-62

Kəlam

Nizami Gəncəvi yaradıcılğında Mehdilik (xilaskarlıq) inancı ilə bağlı təsəvvürlər

Elnur Mustafayev

63-74

Mehdiliklə əlaqəli hədislərin ilk dövrün siyasi hadisələrinə alət edilməsi

Şamo Kazımov

75-102

İbn Sinanın məad anlayışı

İbrahim Bağırov

103-117

Allahın zati adlarının dini-elmi təhlili (Azərbaycan əlyazmalarına əsasən)

Yeganə Rəhnulla

119-135

Hədis

Bədnəzərin dini və mifoloji ədəbiyyatdakı yeri

İbrahim Quliyev

137-154

İslam məzhəbləri tarixi

“Məqalat əl-islamiyyin va ixtilaf əl-musallin” əsəri İslam məzhəbləri tarixinin klassik mənbələrindən biri kimi

Nilufər Ələkbərzadə

155-165

Tarix

Türkdilli məqtəllərin Fars şahzadəsi Ərəbcə mənbələrdə: Tarix və dastan dilemmasında Şəhrbanu bint Yezdəgird

Elnura Əzizova

167-183

Bədəvilərin Hz. Peygəmbəerə sualları

Vüqar Səmədov

185-197

Qax rayonu Güllük kəndinin tarixi abidələri

Akif Məmmədli, Ələddin Sultanov

199-213

Fəlsəfə

Nizami Gəncəvinin poeziyasında İslamın bədii-fəlsəfi tərənnümü və müasirlik

Əsədulla Qurbanov

215-231

Neopozitivizmdə həqiqi olmanın şərtləri və əsaslandırılmış doğru inam

Eminağa Məmmədov, Ələddin Məlikov

233-245

Seyid Cəfər Pişəvərinin ictimai-siyasi və sosial-fəlsəfi görüşləri

Faiq Ələkbərli

247-276

Hegel və Nurəttin Topçunun dövlət anlayışı üzərində bəzi düşüncələr

Xəyyam Cəlilzadə

277-290

İslam hüququ

İslamda at, qatır və ulaq ətlərinin hökmünün quran prizmasından təhlili

Əhməd Niyazov, Hilal Ağamoğlanov

291-310

Təsəvvüf

Təsəvvüf düşüncəsini panteizm olaraq görmə xətası

İbrahim Allahverdiyev

311-326

Multikulturalizm

Orta əsrlərdə dünyəvi elmlərin İslam mədəniyyətində birgəyaşayışa təsiri

Röya Mirzəbəyova

327-338

Dilçilik

İbn Farisin “Məqayisul-luğa” əsəri, kəlmə köklərinin tərtibi və izah qaydası

Əmir Kahayev

339-360

Resenziya

Etibar Nəcəfovun “Multikulturalizmin sosial-fəlsəfi təhlili” mövzusunda monoqrafiyası

Asəf Qənbərov

361-364