e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 2(5) Dekabr 2020

Din sosiologiyası

Ernest Gellnerin Marksizm, vətəndaş cəmiyyəti və islam müqayisələri: Sekulyar ümmət problemi

Bəhlul Əliyev

7-22

İslam məzhəbləri tarixi

İslam dünyasında ilk radikal qruplaşma: Əzrəqilik

Aqil Şirinov

55-66

Din psixologiyası

Psixoloji və islami aspektdə xoşbəxtlik

Elvin Rəcəbov

23-42

Kəlam

Mehdilik inancının sosial, psixoloji və siyasi səbəbləri

Elnur Mustafayev

43-53

Multikulturalizm

Tolerantlıq ənənələri mədəniyyətlərarası dialoqun tədqiqat mövzusu kimi

Elnur Həsənov

227-240

Səmavi kitablarda tolerantlıq

Könül Əhmədova

241-253

Fəlsəfə

The Role of Ismail Gasprali, Ali bey Huseynzadeh and Yusif Akchura in the Formation of Political Pan -Turkism

Etibar Nəcəfov

145-159

К вопросу об особенностях современной науки

Nərminə Mikayılova

161-185

Seyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbayinin “Bidayətül hikmət” əsərində varlıq fəslinin tərcümə və şərhi

Ələddin Məlikov, Hilal Ağamoğlanov

187-211

Nitsşenin “Dəccal” əsərində yadlaşma problemi və problemi həll etmə təşəbbüsü Dəccalın ilk hissəsinin hermenevtik oxunması

Xəyyam Cəlilzadə

213-225

Tarix

Birinci dünya müharibəsi dövründə İngilis ərbçilərinin qeydlərinə görə

Elnurə Əzizova

67-78

Xilafət dövründə məvali anlayışı (VII-IX əsrlər)

Bilal Dədəyev, Xaqan Balayev, Qafar Ocaqlı

79-95

Səfəvilər dövründə tibb elminə dair bəzi təsbitlər (XVI-XVII əsrlər)

Vahab Fətəliyev

97-112

Osmanlı düşüncə və elm həyatında şirvanilərin rolu XVI-XVIII əsrlərdə osmanlı dövlətində bir üləma ailəsi - sədrəddinzadələr

Xalidə Məmmədova

113-128

Müridizm hərəkatı və onun güclənməsində İmam Şamilin rolu

Rəşad Cabarov

129-143