e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 1(4) İyun 2020

Din sosiologiyası

Din və sosial dəyişikliklər: Qarşılıqlı təsirin əsas istiqamətləri

Asəf Qənbərov

7-21

Din psixologiyası

Erix Frommun din və şəxsiyyət arasındakı əlaqəyə dair görüşlərinin təhlili

Ələddin Məlikov, Azad Məmmədov

23-32

Psixoloji aspekt: gənclərdə dini münasibət və xoşbəxtlik əlaqəsi

Eldar Kərimov

33-52

Psixoloji və islami aspektdə sağlam şəxsiyyət modeli

Elvin Rəcəbov

53-68

Kəlam

İslam araşdırmalarında “Əsmaul-husna”nın (Allahın gözəl adlarının) yeri

Yeganə Rəhnulla

81-92

Mehdilik inancının mənşəyi ilə bağlı elmi nəzəriyyələr

Elnur Mustafayev

93-104

Fəlsəfə

Əlişir Nəvainin dini-elmi əsərləri: (“Minacat”, “Nəzmul-cəvahir” və “Hədisi-ərbəin”)

Almaz Ülvi Binnətova

139-170

Əxlaqın psixoloji və epistemoloji mənbəyi problemi: Məhəmməd Əmin Sədrəddin Şirvaninin fəlsəfəsi nümunəsində

Anar Qafarov

171-185

Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu

Ceyhun Məmmədov

187-200

Məhəmməd Hadinin fəlsəfi və ictimai-siyasi görüşləri

Faiq Ələkbərli

201-223

Birgəyaşayış mədəniyyəti ənənələrinin tədqiqində Gəncə Səbzikar abidəsinin əhəmiyyəti

Elnur Həsənov

225-241

Huntigtonun “mədəniyyətlərin mübarizəsi” əsərində mədəniyyətlərin ittifaqı məsələsinə dair görüşləri

Sənan Əzimov

243-254

Значение эмпатии в межгрупповых конфликтах

Səbinə Budaqova

255-268

Tarix

İş etikası və peşələrə yanaşma: “Qutadqu-bilik” və “Siyasətnamə” arasında müqayisəli təhlil

Elnurə Əzizova

105-127

Qacar İranında din, siyasət və maarifçilik: Mirzə Mülküm xan nümunəsi

Əli Fərhadov

129-138

Təfsir

Fəxrəddin Razi və Almalılı Həmdi Yazırın təfsiri əsasında dağlarla əlaqəli ayələrə elmi yanaşma

Ələddin Sultanov

69-79

İslam hüququ

İslam Fiqh Akademiyasının orqan və hüceyrə transplantasiyası ilə əlaqədar qərarları

Qəmər xanım Cavadlı

269-286

İmamiyyə məzhəbinə görə İmam qaib olduğu dövrdə Cümə namazının hökmü

Hilal Ağamoğlanov

287-307

Təsəvvüf

A General Look over Ismail Hakki Bursevî and the Period that He Lived

Əhməd Gökhan Öztürk

309-319