e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Kitabxanaçılar üçün məlumat

Kütüphanelere, bu açıq erişimli dergiyi elektronik dergileri daxil almaları önerilir. Açıq Dergi Sitemleri ilə əlaqədar ətraflı məlumat Public Knowledge Project bağlantısından əldə edilə bilər.