Məqalə detalına qayıt “Kəşfül-həqayiq”də mənəvi dəyər olaraq vəhdət, elm, yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmə PDF endirin