Məqalə detalına qayıt Cəlaleyn təfsirinin Akifə nisbət edilən Quran tərcüməsindəki mənbə dəyəri (“Fatihə” və “Bəqərə” surələri nümunəsində) PDF endirin