Məqalə detalına qayıt “Şərh Əsma Allah əl-husna” əsərinin əlyazma nüsxəsində “Huvə” və “Allah” adlarının izahlı tərcüməsi PDF endirin