Məqalə detalına qayıt Keçid Dövrü və Avtoritar Rejimlərdə Din-Siyasət Münasibətləri PDF endirin